Selecteer een pagina

BNO

Hoe ontwerp je het ledenblad voor de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers dat alle BNO ontwerpers aanspreekt?
Bij het ontwerp was de samenstelling van Vormberichten een vast gegeven: een fullcolour advertentiekatern om een redactioneel katern in twee kleurendruk.

Uit het boek ‘Apples and Oranges’, Best Dutch design: ‘Het resoluut scheiden van het advertentie-katern en het redactionele katern door beide verschillende formaten te geven, is een ware vondst. Dit onderscheid wordt nog eens benadrukt door de twee verschillende  papiersoorten die voor beide gebruikt zijn. Paradoxaal genoeg versterkt deze ingreep de eenheid van het blad.’ (i.s.m. Dirk Laucke)