Selecteer een pagina
BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND Hoe ontwerp je een nieuwe merkidentiteit die Business School Nederland communiceert als toonaangevende opleider van managers met een uniek ‘Action Learning’ onderwijssysteem? Uitgangspunt hierbij is dat het merk zowel nationaal als...
KAARTEN VAN AMSTERDAM

KAARTEN VAN AMSTERDAM

KAARTEN VAN AMSTERDAM Hoe communiceer je een tentoonstelling van spectaculaire topografische kaarten van de stad Amsterdam? Tentoonstellingsontwerpbureau Kossmann.de Jong vroeg het grafisch ontwerp te maken voor de tentoonstelling ‘Kaarten van Amsterdam’. De...
STADSDEEL OUD-WEST

STADSDEEL OUD-WEST

OUD-WEST Hoe ontwerp je een opvallende en eigen identiteit voor het Amsterdamse stadsdeel Oud-West binnen de vastgelegde ‘Stijl van Amsterdam’? Om het eigenzinnige karakter van het stadsdeel te benadrukken is uit het palet van de ‘Stijl van Amsterdam’ gekozen voor de...
BNO VORMBERICHTEN

BNO VORMBERICHTEN

BNO Hoe ontwerp je het ledenblad voor de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers dat alle BNO ontwerpers aanspreekt?Bij het ontwerp was de samenstelling van Vormberichten een vast gegeven: een fullcolour advertentiekatern om een redactioneel katern in twee...
IVANA MÜLLER

IVANA MÜLLER

IVANA MÜLLER Hoe communiceer je de conceptuele voorstellingen van Ivana Müller op een eenvoudige en prikkelende manier? While We’re Holding It Together (2007)Het is aan de toeschouwers om betekenis te geven aan de veelgelaagde verhalen die het publiek constant...